693 284 924 zofiakierz@o2.pl

dr n. med. Zofia Kierznowska

Pediatra Neonatolog

Specjalista rehabilitacji medycznej

Godziny przyjęć: codziennie

Po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem:

693 284 924

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Oferta

dr n. med. Zofia Kierznowska

Okres noworodkowy

Leczenie chorób i zaburzeń okresu noworodkowego

Opieka

Opieka nad wcześniakiem i noworodkiem z niską urodzeniową masą ciała

Konsultacje

Konsultacje laktacyjne (możliwość wypożyczenia laktatora)

Pielęgnacja

Pomoc w trudnościach pielęgnacyjnych

Okres dziecięcy

Leczenie chorób i zaburzeń okresu dziecięcego

Leczenie inhalacyjne

Leczenie inhalacyjne (możliwość wypożyczenia inhalatora)

Ocena

Ocena rozwoju psychoruchowego

Bilans zdrowa

Prowadzenie bilansu zdrowia

Orzecznictwo sportowo lekarskie

 

 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
 • kwalifikacje dzieci do treningu i zawodów w wybranych dyscyplinach sportowych

Doświadczenie

Przebieg pracy zawodowej
 • Dyplom lekarza – 26 lipca 1984 r. Studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
 • Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji w zakresie Pediatrii – 5 maja 1992 r.
 • Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia w zakresie Neonatologii – 4 kwietnia 1996 r.
 • Stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych w zakresie medycyny – 2 marca 2001 r.
 • Lekarz Oddziału Noworodkowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w latach 1988 – 2011.
 • Koordynator Organizacyjny Regionalnego Zespołu (region szczeciński) Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.
 • Członek Zarządu Głównego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie.
 • Przewodnicząca zespołu do opracowania i wdrożenia programu związanego z uzyskaniem „Certyfikatu Szpitala Przyjaznego Dziecku”, przez Szpital w Kołobrzegu.
 • Odbyte Szkolenie dla Liderów Grup Wsparcia i Poradni Laktacyjnych.
 • Autor artykułów w lokalnej prasie – Gazecie Kołobrzeskiej.
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Zdrowiu w Kołobrzegu w latach 2004 – 2009. Wydział uzyskał Certyfikat Ministra Zdrowia i pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • Członek założyciel „Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych”.
 • p.o. Dyrektora ds. medycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w latach 2007 – 2008.
 • Dyrektor ds. medycznych Arka-Mega SA w latach 2011 – 2013.
Publikacje
 • „Przyczyny występowania małej urodzeniowej masy ciała w mieście i gminie Kołobrzeg”, Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie; 1996 r.
 • „Analiza przyczyn zwiększonego występowania wad rozwojowych u noworodków urodzonych w Kołobrzegu”, rozprawa doktorska; 2001 r.
 • „Karmiąc piersią inwestujesz w zdrowie swoje i twojego dziecka”, cykl artykułów w Gazecie Kołobrzeskiej w 2002 i 2010 r.

KONTAKT

Zadzwoń i umów się na wizytę

693 284 924

ul. Rzeczna 11b

78 – 100 Kołobrzeg

NAPISZ DO NAS